MENU
Aula_close Layer 1
Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Hvem er med

Formand Lars Schmidt                   glm.schmidt@mail.dk                  2093 4431

Næstformand Morten D. Larsen      mortenlarsen1975@gmail.com     5131 4492

Tom Lind-Kunstmann                     lindkunstmann@live.dk               2267 8757

Naja Barlach Hansen                      barlach@live.dk                         2233 3591

Morten Veilemand Kollander           mortenkollander@gmail.com        2228 0913

Susanne H. Bøllund                        boellund@yahoo.dk                    3066 5045

Troels Schink                                troelsschink@gmail.com              2575 9378

 

Skoleleder Karsten Hansen             kha@aabenraa.dk                      7376 8301

Viceskoleleder Iben Vind-Hansen     iv@aabenraa.dk                        7376 8302

Arne Matthiesen                            arne0391@aabenraaskoler.dk     3056 4001

Frank Nisted                                 fran2279@aabenraaskoler.dk      4123 5558