Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle
Mobil menu

Samværsregler

På Høje Kolstrup Skole vil vi skabe glæde, tryghed og trivsel gennem positivt samarbejde mellem elever og lærere. Vi ønsker et menneskeligt miljø, hvor vi behandler hinanden ordentligt og er fælles om gode oplevelser. Vi lægger vægt på en god omgangstone.

Derfor forventer vi:

  • at du er hjælpsom og viser hensyn, så alle kan have det godt på skolen
  • at du følger de aftaler, du , dine kammerater og lærerne laver
  • at uenigheder løses med respekt for hinanden og ved at man snakker tingene igennem
  • at du er med til at passe på vores skole, bøger, computere og hvad vi ellers er fælles om

 

Vi har 3 regler, som skal overholdes:

  • Hvis du går i Fase 3 (7.-9.kl.) må du forlade skolen i frikvartererne
  • Elever må ikke ryge på skolen
  • I frikvartererne må du være i klassen og klyngernes fællesareal, hvis du holder dig til stille aktiviteter. Mere voldsom leg, boldspil og lign. skal altid foregå udenfor

Da det er godt at få rørt sig i frisk luft, opfordrer skolebestyrelsen til, at elever er ude i 1 eller 2 af frikvartererne.

Er du i tvivl om noget er i orden, så spørg din lærer.

Der er særlige regler for, hvordan man bruger faglokalerne og udstyret i dem.

Samværsregler i klyngerne
I hver enkelt klynge skal eleverne og lærerne i fællesskab snakke om, hvordan de skaber godt samvær. Hvis man mener, at der er behov for at lave aftaler om samværet eller f.eks. udeordning, slik, cykler eller boldspil, kan man gøre det. Aftalerne skrives ned og gælder for den enkelte klynge. Aftalerne kopieres og sendes med eleverne hjem til orientering til forældrene.

Aftalerne tages op til vurdering hvert år i januar. Hvis det er nødvendigt, ændres de.

Det er vigtigt, at der er god kontakt mellem klyngerne. Derfor skal der i hver klynge laves en ordning for, hvordan de ældre elever er med til at hjælpe de mindre til rette. De nye elever, som rykker op i en klynge, skal have besked om de aftaler og samværsregler, der gælder der.

Redigeret på skolebestyrelsesmøde den 20. januar 2020