Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle
Mobil menu

Vision, værdier, mål

Høje Kolstrup Skole
S
kolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle...

Respekten for andre og hensyntagen til skolen og de, der færdes på skolen, er vigtige forudsætninger for at skolen fungerer. Skolen lægger vægt på, at der med retten til selv at være en del af skolen, også følger pligten til at medvirke til, at andre kan være det.

 

Skolens vision:
Vi er en udviklingsorienteret skole, med fokus på trivsel og plads til alle. Vi vil gennem alsidig undervisning og demokratiske holdninger give eleverne mulighed for at udvikle sig, så de bliver godt rustet til at gå ind i fremtidens samfund, både nationalt og internationalt.
 

Skolens værdier:
I forbindelse med "Den Gode Skole" i skoleåret 2017-18 arbejdede elever og personale med værdier.

I fællesskab har vi fundet frem til, at nedenstående er de 5 vigtigste værdier.

  • Faglig nysgerrighed
  • Fællesskab
  • Gensidig respekt
  • Trivsel
  • Ligeværd

 

Skolens mål:

·        Vi udvikler elevernes selvstændighed og ansvarlighed samt evne til at samarbejde.

·        Gennem trivsel, tolerance og respekt for hinanden skaber vi et trygt miljø, så det er spændende og sjovt for børnene at komme på skolen til den daglige undervisning.

·        Vi arbejder for, at eleverne oplever og lærer dansk kultur og tradition samt opbygger kendskab til og forståelse for fremmede kulturer og traditioner.

·        Natur og miljø indgår som en væsentlig del af undervisningen og skolens dagligdag.

·        Der arbejdes for udvikling af den praktisk-musiske dimension, og på at udvikle elevernes kreative evner.

·        Vi udvikler skole-hjem samarbejdet, så det bygger på fælles ansvar, tillid og gensidig forståelse.

·        Vi udvikler fortsat et nært samarbejde med institutionerne omkring skolen og lokalområdet.