MENU
Aula_close Layer 1
Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Om os

Hvem er vi

I SFO´en er der 2 grupper. Den ene er 0. og 1. klasse som holder til på 1. sal pt. kaldet Nyløkke. Den anden er 2. og 3. klasse og hører til i stuen kaldet Børnegården.

Vi opholder os på vore egne stuer, men bruger også køkkenet, værkstedet, hallen, karate salen m.m.

Vi har et dejligt udenoms areal, der ligger tæt på skoven. Vores legeplads er en del af det samlede skole miljø, hvilket fungerer godt, en legeplads hvor der altid sker noget nyt.

Tema og projekt

Vi forsøger gennem oplevelser, sport, kultur, natur osv. at give børnene mulighed for selv at samle erfaring samt viden til at kunne udtrykke sig kreativt.

Det er her børnene skal have mulighed for at udforske – udtrykke – udveksle.

Traditioner

Vi er en SFO præget af traditioner. Vi mener, det er meget vigtigt at opbygge og bevare traditioner for at give børnene indblik i kultur og historie. Her kan nævnes jul, fastelavn, påske m.m.

Personale

1 leder ( er ligeledes leder for indskolingen 0.-3. klasse i skoledelen). 

9 pædagoger (uddannede pædagoger med efteruddannelse).

1 medhjælper (har arbejdet som pædagog i mange år).

Afløsere (pædagogstuderende og pædagoger).

Derudover studerende i praktik fra Seminariet i Haderslev.